1.
Serada A. Stanislav Dedinskii (ed.): Dressirovshchik zhukov. Vladislav Starevich sozdaet animatsiiu: Moscow: Izdatel’stvo Dedinskogo, 2021, ISBN 987-5-6040967-3-4, 776 pp. APP [Internet]. 2023 May 31 [cited 2024 May 23];(16). Available from: https://apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/331