1.
Briukhovets’ka O. "Aparat" chy "dyspozytyv"? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino. APP [Internet]. 2015 Sep. 27 [cited 2024 May 23];(1). Available from: https://apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/1