Serada, Alesha. “Stanislav Dedinskii (ed.): Dressirovshchik Zhukov. Vladislav Starevich Sozdaet Animatsiiu: Moscow: Izdatel’stvo Dedinskogo, 2021, ISBN 987-5-6040967-3-4, 776 Pp”. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, no. 16, May 2023, doi:10.17892/app.2023.00016.331.