Briukhovets’ka, Ol’ha. “"Aparat" Chy ‘dyspozytyv’? Notatky Pro Vyrobnytstvo Obrazu I Vyrobnytstvo Subiekta V Kino”. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, no. 1, Sept. 2015, doi:10.17892/app.2015.0001.1.