[1]
A. Serada, “Stanislav Dedinskii (ed.): Dressirovshchik zhukov. Vladislav Starevich sozdaet animatsiiu: Moscow: Izdatel’stvo Dedinskogo, 2021, ISBN 987-5-6040967-3-4, 776 pp”., APP, no. 16, May 2023.