Briukhovets’ka, O. (2015) “"Aparat" chy ‘dyspozytyv’? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino”, Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, (1). doi: 10.17892/app.2015.0001.1.