Serada, A. (2023). Stanislav Dedinskii (ed.): <em>Dressirovshchik zhukov. Vladislav Starevich sozdaet animatsiiu</em>: Moscow: Izdatel’stvo Dedinskogo, 2021, ISBN 987-5-6040967-3-4, 776 pp. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, (16). https://doi.org/10.17892/app.2023.00016.331