(1)
Serada, A. Stanislav Dedinskii (ed.): Dressirovshchik Zhukov. Vladislav Starevich Sozdaet Animatsiiu: Moscow: Izdatel’stvo Dedinskogo, 2021, ISBN 987-5-6040967-3-4, 776 Pp. APP 2023.